Tepelná čerpadla EKOVY

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Třícestný ventil

Třícestný ventil slouží ke změně směru toku topné vody dle potřeb systému. Používá se například při přepnutí mezi ohřevem teplé užitkové vody a vytápěním.

Třícestný ventil

V místech, kde je třeba zajistit větší průtok vody a třícestný ventil již nevyhovuje z hlediska tlakové ztráty je možné použít tzv. zónový ventil. Je to vlastně kulový ventil, ovládaný motorovou jednotkou. U těchto ventilů lze dosáhnout velmi malé tlakové ztráty a tedy vysokého koeficientu Kvs. Koeficient Kvs vyjadřuje průtok vody v m3/h kdy dojde k tlakové ztrátě Δpo = 100 kPa. Pro představu 1" ventil má Kvs = 30. Výhodou tohoto ventilu je také snadná montáž, protože vytažením závlačky lze motorovou jednotku z ventilu snadno sejmout.

Zónový ventil


Mapa webu