Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj1ce

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO95.

Může ovládat jednofázovou venkovní jednotku WWBC38HB, WWBC95HB a WWBC95HBP

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá dotopová jednotka 6 kW.

Dovoluje ovládat dva třícestné ventily, zajišťující úsporný ohřev teplé užitkové vody.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí čtyř teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj1c vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x20A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj1c

Jak tato řídící jednotka funguje, si můžete prohlédnout zde.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95 s dvěma topnými okruhy bez ohřevu TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu