Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj1n3

Tato řídící jednotka může ovládat jednofázové i třífázové venkovní jednotky SMH-60IRB, SMH-100IRB a SMH-160IRB

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel nebo plynový kotel.

Dovoluje ovládat tři zónové ventily, zajišťující ohřev teplé užitkové vody a vytápění.

Teploty v systému jsou snímány pomocí čtyř teploměrů.

Řídící jednotka Rj1n3 vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x32A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj1n3

Jak tato řídící jednotka funguje, si můžete prohlédnout zde.

Topný okruh tepelného čerpadla s jedním topným okruhem a dvěma venkovními jednotkami

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla s jedním topným okruhem, ohřevem TUV a dvěma venkovními jednotkami

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla se dvěma topnými okruhy a dvěma venkovními jednotkami bez ohřevu TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Přestože venkovní jednotky obsahují výkonné, elektronicky řízené oběhové čerpadlo, může být, především při použití podlahového topení, které má velkou tlakovou ztrátu, vhodné použít přídavné oběhové čerpadlo.

Čerpadla provozujeme vždy na maximální výkon. Nemá smysl omezovat výkon z důvodu snížení spotřeby elektrického proudu. Řídící jednotka si přídavné oběhové čerpadlo zapne, pokud to bude vhodné.


Mapa webu