Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj1f

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO190 a EKO200n.

Může ovládat dvě jednofázové venkovní jednotky WWBC95HB a WWBC95HB/P

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí čtyř teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj1f vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x20A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj1f

Topný okruh tepelného čerpadla EKO200n

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO200n se dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu