Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj3a

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO135 a EKO195.

Může ovládat třífázové venkovní jednotky WWBC135HAS a WWBC195HAS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládají dvě dotopové jednotky 6 kW. To umožňuje použití dvou bojlerů v instalacích kde jsou vyšší nároky na množství teplé užitkové vody, ale z rozměrových důvodů nelze použít větší bojler.

Umožňuje ovládat cirkulaci TUV a zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát z oběhu TUV.

Zajišťuje ohřev bazénu pomocí bazénového výměníku a řízení filtrace bazénu.

Dovoluje řídit dva topné okruhy nebo zapojit do systému teplovodní krbovou vložku a řídit zapínání oběhového čerpadla krbu.

Dovoluje ovládat čtyři třícestné ventily, zajišťujících úsporný ohřev teplé užitkové vody, bazénu a dvou topných okruhů nebo tři třícestné ventily a oběhové čerpadlo krbu.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí sedmi teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Na přední panel lze umístit ovládací skřínku venkovní jednotky.

Řídící jednotka Rj3a vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x25A/B.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj3a

Topný okruh tepelného čerpadla EKO135n s krbem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO135n s bazénem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO135n s bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO135n s bazénem a krbem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO135n s dvěma topnými okruhy a bazénem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO135n s dvěma topnými okruhy a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO135n s dvěma topnými okruhy, krbem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO195n s krbem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO195n s bazénem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO195n s bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO195n s bazénem a krbem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO195n s dvěma topnými okruhy a bazénem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO195n s dvěma topnými okruhy a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO195n s dvěma topnými okruhy, krbem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu