Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj1e

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO135n a EKO195n.

Může ovládat třífázové venkovní jednotky WWBC135HBS a WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá dotopová jednotka 6 kW.

Dovoluje ovládat dva třícestné ventily, zajišťující úsporný ohřev teplé užitkové vody.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí čtyř teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj1e vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x20A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj1e

Topný okruh tepelného čerpadla EKO135n

Topný okruh tepelného čerpadla

Jak tato řídící jednotka funguje, si můžete prohlédnout zde.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO135n s dvěma topnými okruhy bez ohřevu TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO195n Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO195n s dvěma topnými okruhy bez ohřevu TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu