Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj2b

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO240n, EKO290n, EKO310n, a EKO380n.

Může současně ovládat jednofázovou venkovní jednotku WWBC95HBP a třífázové venkovní jednotky WWBC135HBS a WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel nebo plynový kotel.

Umožňuje ovládat cirkulaci TUV a zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát z oběhu TUV.

Dovoluje ovládat tři třícestné ventily a tři dvojice zónových ventilů, zajišťujících úsporný ohřev teplé užitkové vody a ovládání dvou topných okruhů.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí šesti teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj2b vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x25A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj2b

Tepelná čerpadla EKO240n a EKO290n používají dvě venkovní jednotky. Menší jednotka (A) WWWBC9,5HB/P slouží přednostně pro ohřev TUV a bazénu, větší jednotka (B) WWWBC13,5HBS nebo WWBC19,5HBS pro vytápění. V případě potřeby ale mohou obě jednotky pracovat pro vytápění nebo ohřev TUV.

V těchto topných okruzích se využívá oběhové čerpadlo doporučeného elektrokotle DAKON Daline, které lze samostatně ovládat. V případě použití elektrokotle, který tuto funkci neumožňuje je třeba použít samostatné oběhové čerpadlo.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO240n a EKO290n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO240n a EKO290n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO310n a EKO380n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO310n a EKO380n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu