Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj3g

Toto je naše nejuniverzálnější řídící jednotka. Je vhodná pro tepelná čerpadla EKO135n, EKO190, EKO195n, EKO200n, EKO240n, EKO290n, EKO310n a EKO380n.

Může ovládat třífázové venkovní jednotky WWBC135HBS a WWBC195HBS.

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel nebo plynový kotel.

Umožňuje ovládat cirkulaci TUV a zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát z oběhu TUV.

Zajišťuje ohřev bazénu pomocí bazénového výměníku a řízení filtrace bazénu.

Dovoluje řídit dva topné okruhy a zapojit do systému teplovodní krbovou vložku a řídit zapínání oběhového čerpadla krbu nebo jiného zdroje tepla na pevná paliva.

Dovoluje ovládat dvanáct zónových ventilů, zajišťujících úsporný ohřev teplé užitkové vody, bazénu a dvou topných okruhů a oběhové čerpadlo krbu.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány devíti teploměry.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj3g vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x32A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj3g

Zónové ventily TV1A1 a TV1A2 tvoří třícestný ventil, vždy jeden je otevřen a jeden zavřen. Běžné třícestné ventily nevyhovují potřebnému průtoku vody z hlediska koeficientu Kvs.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO135n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO195n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla EKO190, EKO200n, EKO240n, EKO290n, EKO310n a EKO380n používají dvě venkovní jednotky. Jednotka A slouží přednostně pro ohřev TUV a ohřev bazénu, jednotka B pro vytápění. V případě potřeby ale mohou obě jednotky pracovat současně buď pro vytápění, ohřev TUV nebo ohřev bazénu.

U těchto tepelných čerpadel je velmi důležité dodržet správné zapojení topného okruhu. Vývod topné vody k bazénovému výměníku musí být napojen co nejblíže k vývodu B třícestného ventilu TV1A a vývod topné vody do topného systému musí být napojen co nejblíže vývodu B třícestného ventilu TV1B. Spojkou mezi vývody B třícestných ventilů protéká voda jen pokud obě venkovní jednotky pracují do stejného spotřebiče. Je třeba, aby tato spojka byla dlouhá minimálně 200 mm, aby nedocházelo k přenosu tepla vedením v mědi trubek. Pokud by tato podmínka nebyla dodržena, topná voda z obou jednotek o nestejné teplotě by se míchala a regulace by nemohla pracovat korektně. Je výhodné do této spojky vložit vývody pro manometr, přetlakový ventil a výstup na expanzní nádobu, aby se tento úsek dostatečně prodloužil.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO190 a EKO200n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO240n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO290n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO310n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO380n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Spřažené venkovní jednotky

V tomto zapojení pracují obě venkovní jednotky do stejného spotřebiče. Může pracovat jen jedna, ale není možný současný režim vytápění i ohřevu TUV (bazénu). Výhodou je jednodušší topný okruh a nižší pořizovací náklady.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO310n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO380n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu