Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj2i

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO190 a EKO200n.

Může ovládat dvě jednofázové venkovní jednotky WWBC95HB a WWBC95HBP

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá dotopová jednotka do 9 kW nebo malý elektrokotel bez stykače.

Dovoluje ovládat dva třícestné ventily, zajišťující úsporný ohřev teplé užitkové vody a dva dvoucestné zónové ventily, zajišťující přepínání dvou topných okruhů.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány šesti teploměry.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj2i vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x25A pokud je použit dotop 6kW nebo 3x32A pokud je použit dotop 9kW.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj2i

Tepelná čerpadla EKO190 a EKO200n používají dvě venkovní jednotky. Jednotka A slouží přednostně pro ohřev TUV, jednotka B pro vytápění. V případě potřeby ale mohou obě jednotky pracovat pro vytápění nebo ohřev TUV.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO190 a EKO200n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO190 a EKO200n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu