Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj3h

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelné čerpadlo EKO190, EKO200n, EKO240n, EKO290n, EKO310n, EKO380n.

Může současně ovládat jednofázovou venkovní jednotku WWBC95HBP a třífázové venkovní jednotky WWBC135HBS a WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládají dvě dotopové jednotky 9 kW vw dvou bojlerech.

Umožňuje ovládat cirkulaci TUV a zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát z oběhu TUV, nebo dva topné okruhy.

Dovoluje ovládat tři třícestné ventily a tři dvojice zónových ventilů, zajišťujících úsporný ohřev teplé užitkové vody nebo ovládání dvou topných okruhů.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí šesti teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj3h vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x40A/B.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj3h

Tepelná čerpadla EKO190 a EKO200n používají dvě venkovní jednotky. Jednotka A slouží přednostně pro ohřev TUV, jednotka B pro Vytápění. V případě potřeby ale mohou obě jednotky pracovat pro vytápění nebo ohřev TUV.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO190 a EKO200n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO190 a EKO200n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla EKO240n a EKO290n používají dvě venkovní jednotky. Menší jednotka (A) WWWBC9,5H-B/P slouží přednostně pro ohřev TUV a bazénu, větší jednotka (B) WWWBC13,5H-B-S nebo WWBC19,5H-B-S pro vytápění. V případě potřeby ale mohou obě jednotky pracovat pro vytápění nebo ohřev TUV.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO240n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO240n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO290n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO290n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO310n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO310n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO380n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO380n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu