Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj3i

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelné čerpadlo EKO750n.

Může ovládat čtyři třífázové venkovní jednotky WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí tří teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj3i vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x50A/B.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj3i

Topný okruh tepelného čerpadla EKO760n

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu