Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj3f

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelné čerpadlo EKO470n a EKO580n.

Může ovládat tři třífázové venkovní jednotky WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel.

Umožňuje ovládat cirkulaci TUV a zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát z oběhu TUV.

Zajišťuje ohřev bazénu pomocí bazénového výměníku a řízení filtrace bazénu.

Dovoluje řídit dva topné okruhy a zapojit do systému teplovodní krbovou vložku a řídit zapínání oběhového čerpadla krbu nebo jiného zdroje tepla na pevná paliva.

Dovoluje ovládat dvanáct zónových ventilů, zajišťujících úsporný ohřev teplé užitkové vody, bazénu a dvou topných okruhů a oběhové čerpadlo krbu.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány devíti teploměry.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj4b vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x40A/B.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj3f

Zónové ventily tvoří třícestný ventil, vždy jeden je otevřen a jeden zavřen. Běžné třícestné ventily nevyhovují potřebnému průtoku vody z hlediska koeficientu Kvs.

Tepelná čerpadla EKO470n a EKO580n používají tři venkovní jednotky. Jednotka A slouží přednostně pro vytápění, jednotka C pro ohřev TUV nebo bazénu. Jednotka B může v tomto případě pracovat jak pro ohřev TUV nebo bazénu, tak pro vytápění. V případě potřeby ale mohou všechny tři jednotky pracovat pro vytápění, ohřev TUV nebo ohřev bazénu. Tepelné čerpadlo EKO760n má zdvojenou venkovní jednotku B.

U těchto tepelných čerpadel je velmi důležité dodržet správné zapojení topného okruhu. Vývod 2 bojleru musí být spojen se spodním vývodem zónového ventilu ventilu TV1A2 a vývod 3 bojleru musí být spojen se spodním vývodem zónového ventilu TV1C2. Spojkou mezi těmito místy protéká voda jen pokud venkovní jednotky pracují do stejného spotřebiče. Je třeba, aby spojka mezi dolními vývody ventilů TV1A2 a TV1B2 a mezi TV1B2 a TV1C2 byla dlouhá minimálně 200 mm, aby nedocházelo k přenosu tepla vedením v mědi trubek. Pokud by tato podmínka nebyla dodržena, topná voda z venkovních jednotek o nestejné teplotě by se míchala a regulace by nemohla pracovat korektně. Je výhodné do těchto spojek vložit vývody pro manometr, přetlakový ventil a výstup na expanzní nádobu, aby se tyto úseky dostatečně prodloužily.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO470n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO580n s dvěma topnými okruhy, krbem, bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu