Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj4d

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelné čerpadlo EKO760.

Může současně ovládat dvě třífázové venkovní jednotky WWBC195HAS a třífázovou venkovní jednotku WWBC395HAS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel nebo plynový kotel.

Umožňuje ovládat cirkulaci TUV a zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát z oběhu TUV.

Zajišťuje ohřev bazénu pomocí bazénového výměníku a řízení filtrace bazénu.

Dovoluje řídit dva topné okruhy nebo zapojit do systému teplovodní krbovou vložku a řídit zapínání oběhového čerpadla krbu.

Dovoluje ovládat sedm třícestných ventilů, zajišťujících úsporný ohřev teplé užitkové vody a bazénu.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí osmi teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Na přední panel lze umístit ovládací skřínky venkovních jednotek.

Řídící jednotka Rj4d vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x40A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj4d
Mapa webu