Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj4e

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelné čerpadlo EKO1100.

Může současně ovládat dvě třífázové venkovní jednotky WWBC195HAS a dvě třífázové venkovní jednotky WWBC395HAS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel nebo plynový kotel.

Umožňuje ovládat cirkulaci TUV a zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát z oběhu TUV.

Dovoluje řídit čtyři topné okruhy.

Dovoluje ovládat osm třícestných ventilů, zajišťujících úsporný ohřev teplé užitkové vody.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí osmi teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Na přední panel lze umístit ovládací skřínky venkovních jednotek.

Řídící jednotka Rj4d vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x50A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj4e
Mapa webu